ข่าวสารจากมาริโมไฟฟ์


Marimo5 Health Station ออกอากาศบนช่อง Fuji Television

HR Seminar for a Healthy Canteen (3rd)


ข่าวล่าสุด


Stakeholder Engagement Program (พฤษภาคม 2560)

 

HR seminar for a Healthy Canteen ครั้งที่ 2

HR seminar for a Healthy Canteen ครั้งที่ 1


“Stakeholder Engagement Program” เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสพูดคุยและแบ่งปันเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อบุคคลหรือชุมชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจ

งานสัมมนาสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ดูแลในส่วนของโรงอาหารภายในบริษัท เพื่อพัฒนาโรงอาหารให้เป็นโรงอาหารเพื่อสุขภาพ และปลอดภัย

กิจกรรมพิชิตไขมัน (Lose Fat Program) เรามีความมุ่งหวังให้พนักงานที่เข้าร่วมมีความตระหนักถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพและชีวิตประจำวัน ผ่านกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพที่ใช้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนภายในบริษัท


กิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการร้านอาหาร ณ บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของมาริโมไฟฟ์ เรามุ่งหวังให้กิจกรรมนี้ช่วยสร้างสิ่งแวดที่ดีในโรงอาหาร เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่พนักงานสามารถใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดีได้

มาริโมไฟฟ์มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์เพิ่มเติมและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ หนึ่งในกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จสูงสุดคือ Diversity Voyage

Workplace Health Promotion Seminar 2017 เป็นความร่วมมือระหว่าง Malaysian Health Promotion Board (MySihat) และ Social Security Organisation of Malaysia (PERKESO) จัดขึ้นในหัวข้อ "Healthy Employees Make Healthy Businesses"