กิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการร้านอาหาร ณ บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของมาริโมไฟฟ์ เรามุ่งหวังให้กิจกรรมนี้ช่วยสร้างสิ่งแวดที่ดีในโรงอาหาร เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่พนักงานสามารถใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดีได้ โดยกิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการร้านอาหารนี้ได้ดำเนินการในช่วงระหว่างเดือนกันยายน 2559 - มกราคา 2560 ประกอบไปด้วยกิจกรรมทั้งหมด 6 ครั้ง ดังต่อไปนี้

         1. การแนะนำกิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการร้านอาหาร

         2. กิจกรรมอาหารปลอดภัย

         3. กิจกรรมความรู้ด้านโภชนาการและการชั่งตวง

        4. กิจกรรมการดัดแปลงอาหารสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดี

        5. กิจกรรมสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพ

        6. สรุปกิจกรรมและมอบประกาศนียบัตร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เชฟ พนักงานโรงอาหาร ครั้งละไม่เกิน 30 ท่าน แต่ละกิจกรรมของเรามีผู้ควบคุมชาวญี่ปุ่น 1 ท่าน และนักโภชนาการผู้เชี่ยวชาญ 2-3 ท่าน 

ผู้ประกอบการร้านอาหาร บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทดลองทำเมนูเพื่อสุขภาพ "ไข่ดาวน้ำ" โดยมีนักโภชนาการผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ


อาหารเพื่อสุขภาพจัดทำโดยผู้ประกอบการร้านอาหาร บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด