มาริโมไฟฟ์มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์เพิ่มเติมและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ หนึ่งในกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จสูงสุดคือ Diversity Voyage ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง GiFT และมาริโมไฟฟ์ โดยในปีนี้มีแผนจัดขึ้นอีกครั้งระหว่างวันที่ 14-22 มีนาคม 2560
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะสามารถสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ดีระหว่างไทยและญี่ปุ่นได้ หัวข้อในปีนี้คือ “How to increase the amount of vegetable intake in Thailand?” 
หากมหาวิทยาลัยหรือบริษัทของท่านต้องการจัดกิจกรรม Health Education program หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ทุกเมื่อตามรายละเอียดด้านล่าง 
E-mail: info@marimo5.com
โทรศัพท์: 080-076-6645 (คุณอากิ English or Japanese)
                  02-077-1811   (คุณสุทธิพงษ์ ภาษาไทย)